Onze locatie BrainPark I, Rotterdam
 
Bel ons op 06 - 11 745 087
 
Ma - Vrij op afspraak Vanaf 8.00 uur

Arbeidsfysiotherapie

 

Onze arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met de relatie tussen arbeid en gezondheid. Hierbij worden de klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat in kaart gebracht, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken.

Om arbeidsrelevante klachten te beoordelen wordt op de intake een functie-taak-handelingen analyse waar werk gebonden factoren aan de orde komen uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Factoren die hierbij  aan de orde komen zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkdruk en werkorganisatie. De arbeidsfysiotherapeut behandelt, informeert en adviseert over de arbeidsrelevante klachten om zo toenemende beperkingen en verzuim te voorkomen of op te lossen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek; waaruit mogelijk adviezen volgen omtrent werkgedrag, werkhouding en ergonomie.