Onze locatie BrainPark I, Rotterdam
 
Bel ons op 06 - 11 745 087
 
Ma - Vrij op afspraak Vanaf 8.00 uur

Klachtenregeling

 
Onze professionals stellen zich met de beste intenties geheel ten dienste van jou op. Wanneer je onverhoopt toch ontevreden bent of een klacht hjebt, willen wij je verzoeken dit kenbaar te maken. Gebleken is dat klachten voor kunnen komen doordat er niet aan de verwachtingen is voldaan. Wij adviseren jou en al onze professionals dus ook duidelijk te zijn rondom de verwachtingen die een ieder van elkaar heeft. Informatie over jouw behandeling, de vergoedingen en werkwijze zijn hierin dus erg belangrijk.

Indienen klacht:
Je kunt jouw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Ook kan je jouw klacht mailen naar info@vitaalenfysiotherapie.nl.
De klacht zal worden voorgelegd aan onze kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator zal jouw klacht in behandeling nemen en de oorzaak en oplossingsrichtingen onderzoeken. Je wordt, uiterlijk binnen tien werkdagen, geïnformeerd over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld. Vanzelfsprekend word je geïnformeerd over eventuele maatregelen die wij treffen.

Na afronding van het onderzoek word je schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten en maatregelen die genomen zijn rondom de klacht. Ook een persoonlijk gesprek met jouw klachtbemiddelaar behoort tot de mogelijkheden.
Wij wijzen je erop dat ook de eventueel betrokken professionals en de directie van Vitaal & Fysiotherapie op de hoogte worden gesteld.

Onveilige situaties:
Indien je een onveilige situatie opmerkt zouden we het op prijs stellen als je dat meldt aan jouw contactpersoon.

Gebruik persoonsgegevens:
Vitaal & Fysiotherapie houdt zich aan de wet op bescherming persoonsgegevens (WBP en WGBO). Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard.

Cliënttevredenheid:
Na afsluiting van jouw traject bij Vitaal & Fysiotherapie ontvang je digitaal een cliënttevredenheidsevaluatie. Wij stellen het zeer op prijs als je hier aan mee werkt. De evaluatie wordt uiteraard geanonimiseerd verwerkt.