Onze locatie BrainPark I, Rotterdam
 
Bel ons op 06 - 11 745 087
 
Ma - Vrij op afspraak Vanaf 8.00 uur

Privacyreglement

 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens staan al geruime tijd in de schijnwerpers. Dit zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Voor Vitaal & Fysiotherapie is het beschermen van persoonsgegevens en het in acht nemen van de privacywetgeving uiteraard niet nieuw. Als revalidatie instelling en aanbieder van health & performance programma’s is Vitaal & Fysiotherapie zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en persoonsgegevens.

Denk bijvoorbeeld aan het borgen van het medisch beroepsgeheim.

Vitaal & Fysiotherapie voert een proactief privacy beleid en draagt bij aan richtlijnen en standaarden die ontwikkeld worden met brancheorganisaties. We leggen nooit meer gegevens vast dan we nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. De professionals van Vitaal & Fysiotherapie gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast de privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen.

In ons privacyreglement informeren we u over de wijze waarop Vitaal & Fysiotherapie met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

Lees hier het Privacyreglement.