Mentaal Header

    Verhoog
    de mentale veerkracht

    1. BeLife Werkt Mentaal

    Focus op preventie, arbeid en gezondheid

    Onze (GZ)-psycholoog is er voor medewerkers met mentale klachten, die vastlopen in het werk, verzuimen of dreigen uit te vallen. Al onze (GZ)-psychologen hebben een focus op preventie, arbeid en gezondheid. Veel voorkomende psychische klachten op de werkvloer zijn burn-out, depressie en angstklachten. De (GZ)-psycholoog speelt een rol bij het herstellen en bevorderen van de (mentale) gezondheid van de medewerker. De psycholoog beweegt medewerkers om weer de regie te pakken en daarmee de privé en werkomstandigheden te optimaliseren.

    De gezondheid van de medewerker betreft een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de werkgever, waarbij de bedrijfsarts ook nauw betrokken wordt in het traject. In tegenstelling tot de reguliere psychologie is er veel afstemming tussen de werkgever, bedrijfsarts en de (GZ)-psycholoog. Zo werken de bedrijfsarts en de (GZ)-psycholoog samen aan de mentale veerkracht en inzetbaarheid van de medewerker met als doel een duurzaam herstel.

    Neem contact met ons op

    088 - 3301400
    info@belife.nl

    Op werkdagen zijn we bereikbaar van
    8.30 tot 17.00 uur

    Onze aanpak

    Na aanmelding volgt een uitgebreid intake gesprek met de medewerker. Tijdens de intake worden klachten, werkomstandigheden en meer aan de persoon gerelateerde factoren besproken.

    Zowel in de intake- als de behandelfase wordt het werk betrokken. Het betrekken van de werkfactor geeft inzicht in onderliggende oorzakelijke/onderhoudende factoren en wordt gebruikt bij de casus conceptualisatie die richting geeft aan de behandeling. In de behandelfase wordt de werksetting benut voor het aanleren of inbedden van nieuw gedrag. Gedurende het behandeltraject is er overleg met en wordt advies gegeven aan de bedrijfsarts over de voortgang van het herstelproces van de medewerker en mogelijkheden ten aanzien van re-integratie.

    De werkgever wordt betrokken door een eerste schriftelijk contactmoment na de intake, een eindrapportage en een driegesprek. De schriftelijke rapportages voor de werkgever bevatten geen medische informatie. Wanneer er geen driegesprek plaatsvindt bij een intensief traject, zal er een tussentijdse rapportage opgesteld worden. Het doel van de samenwerking met de werkgever is het bevorderen van de functionele arbeidsrelatie en optimale omstandigheden voor herstel. De toegevoegde waarde van deze samenwerking is het stimuleren van de betrokkenheid van de werkgever, het motiveren van de werkgever om mee te denken in het kader van het herstel van de werknemer en het bevorderen van het (weer) nemen van regie door de medewerker om zijn eigen omgeving te optimaliseren.

    NB: BeLife houdt zich aan de wetgeving met betrekking tot de behandelovereenkomst met de medewerker. Dit houdt in dat het betrekken van de werkgever, bedrijfsarts en andere derden uitsluitend plaatsvindt op basis van (tevoren) geïnformeerde toestemming van de medewerker. Dit geldt voor alle (schriftelijke en mondelinge) contactmomenten met verwijzer en derden (bv. werkgever).
    Interventietrajecten

    Interventietrajecten

    Wat houdt dat in?

    Onze organisatie biedt professionele ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met psychische klachten. Elk traject start met een uitgebreide intake waarin onze (GZ) psycholoog de aard en ernst van de klachten vaststelt en in kaart brengt wat de impact van de klachten is op het dagelijks functioneren. Na de intake wordt er een passend behandeltraject voorgesteld, waarbij we medewerkers met lichte klachten kunnen helpen met een kort zorgpad van twee tot vier consulten en bij meer complexere problematiek een middellange of intensief traject kunnen adviseren. Terugvalpreventie is een integraal onderdeel van elk traject en werkgevers ontvangen rapportages over het proces.

    Intake
    Intake

    Intake

    Intake

    Elk traject start met een uitgebreide intake om te bepalen welk traject het best past bij de medewerker. De intake bestaan uit een gesprek met de (GZ) psycholoog. Vooraf vult de medewerker een aantal online vragenlijsten in zodat de (GZ) psycholoog tijdens het intakegesprek direct kan inzoomen op de relevante onderdelen. De (GZ) psycholoog stelt daarbij vast wat de aard en ernst van de klachten zijn, brengt in kaart wat de impact van de klachten op het dagelijks functioneren is en hoe risicovol de problematiek is. 
     
    Behandeling
    Behandeling

    Behandeling

    Behandeling

    Na de intake start de behandeling. Voor medewerkers met lichte psychische klachten volstaat het korte zorgpad. Dit bestaat uit twee tot vier consulten. Bij meer complexere problematiek wordt een middellange of intensief traject geadviseerd. Alle trajecten kunnen worden aangevuld met een e-Health programma. Terugvalpreventie is een integraal onderdeel van het traject.

    Contact opnemen

    Wil je meer informatie?

    Neem contact met ons op

    Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

    Meld je aan voor onze updates

    Aanmelden